Peter Kleinreesink

I am Peter Kleinreesink, businesscoach pur sang. Uw financiële en fiscale kwesties benader ik vanuit de breedte, door te kijken naar alle zaken die uw vraag in zijn context zetten. Alleen zo kan ik een waardevol advies uitbrengen dat u vooruit helpt, want dat is mijn raison d’etre. Ik versimpel de zaak en ik hecht aan transparantie: mijn dossier is uw dossier, u kunt het altijd en overal online inzien. Ik maak u nog zelfstandiger dan u al bent. Waarom anderen voor ons kozen